Stichting Anna Lucia Ravenstein bestaat uit enthousiaste, gedreven commissieleden met kennis van zaken op het gebied van historisch erfgoed. Het bestuur is voor een periode van minimaal twee jaar aangesteld om het gebouw verantwoord te beheren, de stichting handen en voeten te geven en een stabiele basis te leggen. Als bestuur voeren we de regie over de toekomstige invulling van Lucia. Maar Lucia is uiteindelijk van iedereen. Wil jij meepraten? Laat het ons weten! We horen graag van je.

Arjan Calatz

Arjan Calatz

Voorzitter

Bart Manders

Bart Manders

Bestuurslid

Cor Strik

Cor Strik

Bestuurslid

Karen van Munster

Secretaris

Mirjam Giesbers

Bestuurslid

Pim Spanjers

Pim Spanjers

Bestuurslid

sharon-tijssen

Sharon Tijssen

Penningmeester

ANBI

We zijn een ANBI, dat staat voor een algemeen nut beogende instelling. Oftewel: wij zetten ons nagenoeg geheel in voor het algemeen belang. We houden de organisatie en projectkosten zo laag mogelijk en werken met vrijwilligers. Ook het bestuur wordt niet betaald voor hun diensten. Ons fiscaal nummer is 861844270

MVO

Naast vrijwilligers zal de exploitatie van Lucia o.a. bemenst worden door mensen met een (lichte) afstand tot de arbeidsmarkt. Om onze assistent- medewerkers een fijne werkplek te bieden en bij te dragen aan hun alledaags geluk gaan wij een samenwerking aan met IBN en Stichting Driestroom. Onze activiteiten zullen in overeenstemming zijn met de certificering van de MVO prestatieladder.

Voor verdiepende info verwijzen wij je naar ons beleidsplan.