Hoe gaan we dat bereiken?

Bij Stichting Anna Lucia Ravenstein hebben we maar één doel: van Lucia een plek van betekenis voor de toekomst maken, of beter gezegd: te laten blijven. Als non-profit organisatie is het straks de bedoeling om alle inkomsten uit activiteiten te gebruiken voor het onderhoud van het markante monument. Maar first things first. Zover is het namelijk nog niet. Want om een toekomstige nieuwe functie van de voormalige kerk mogelijk te maken, dient er eerst het één en ander te gebeuren. We nemen je mee op reis door de tijd.

Fase 1 Voorbereiding renovatie (2020-2023)

“Respectvolle blik naar het verleden, vizier op de toekomst”

De eerste, en misschien wel belangrijkste stap, is een strategisch plan ontwikkelen voor het (duurzaam) renoveren én restaureren van Lucia. Daarin wordt het noodzakelijke en achterstallige onderhoud meegenomen. Het casco gebouw stabiel maken voor de toekomst heeft prioriteit.

Fase 2 Herbestemmen (2023-2024)

“Een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de levenslijn van Lucia”

Op het moment dat de renovatie en restauratie afgerond zijn, is het tijd een nieuw hoofdstuk, een nieuwe functie toe te voegen aan de levenslijn van Het leven (onbegrensd) beleven in al haar facetten Lucia. Alle faciliteiten om de toekomstige bezoekers gastvrij te kunnen ontvangen, worden in deze fase geïnstalleerd.

Fase 3 Exploitatie (vanaf 2024)

“Het leven (onbegrensd) beleven in al haar facetten”

Dat Lucia geen ‘dertien in een dozijn’ eventlocatie is, dat mag duidelijk zijn. Maar de reden hiervoor gaat verder dan het unieke interieur alleen. Ook de manier waarop de locatie geëxploiteerd gaat worden, speelt een rol. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid vormen de sleutel tot succes. Wij geloven namelijk dat iedereen een kans moet krijgen. Gedreven, enthousiaste assistent-medewerkers die om wat voor reden ook extra ondersteuning naar werk kunnen gebruiken, maken daarom onderdeel uit van ons team en zijn er om onze gasten een warm welkom te heten. Duurzaam exploiteren, doen we door de samenwerking op te zoeken met lokale stakeholders, het verduurzamen van het gebouw en de inzet van vrijwilligers.

Direct Doneren

Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol. Onmisbaar zelfs. Wil je een bijdrage doen?

Bedrag